Program dela v šoli – JV, POUK, OPB

Program dela v šoli 6.00 – 8.00 JV – jutranje varstvo; 7.30 – 8.15 jutranja ura (interesne dejavnosti, DOP, DDP, individualna pomoč …); 8.20 – 11.45 oz. 12.35 pouk; 7.10 . 7.25 zajtrk; 9.05 do 9.20 malica, 11.45 kosilo za 1. in 2. razred;...

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Govorilne ure na POŠ Marjeta v š. l. 2018/19 Popoldanske govorilne ure se za starše izvajajo enkrat mesečno, in sicer vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.30! Dopoldanske govorilne ure se izvajajo enkrat mesečno po naslednjem razporedu:  1. B  Maja Žnidarič:...

Skrb za zdravje učencev

V času šolanja bo zdravje otrok pod kontrolo zdravstvenih delavcev, ki bodo izvedli: sistematične preglede, namenske preglede, preventivno cepljenje, kontrolne preglede po sistematičnih, preglede zob v šolski zobni ambulanti v Miklavžu. Zobna ambulanta v Miklavžu...

Šolski okoliš, prostorske zmožnosti, statistika

Šola Marjeta, podružnica Osnovne šole Starše, zajema vasi Prepolje, Trniče, Marjeta in Brunšvik. Stoji v Marjeti 3 b na Dravskem polju. Iz smeri Prepolj jo najdete na začetku vasi desno, v neposredni bližini vrtca Pikapolonica. Od matične šole v Staršah je oddaljena...
Stran 3 od 3123