Šola Marjeta, podružnica Osnovne šole Starše, zajema vasi Prepolje, Trniče, Marjeta in Brunšvik. Stoji v Marjeti 3 b na Dravskem polju. Iz smeri Prepolj jo najdete na začetku vasi desno, v neposredni bližini vrtca Pikapolonica. Od matične šole v Staršah je oddaljena 3,5 km; prečkate kanal HE Zlatoličje in avtocesto.

Šolska stavba ima 4 večje učilnice in manjši prostor za knjižnico. Tudi zbornica in jedilnica sta majhni – slednja sprejme samo dva razreda učencev, drugi otroci jedo v učilnicah. Kuhinja je razdelilna. Kabinetov šola nima; na voljo so še manjši prostor za čistila in sanitarije. Obstoječa šola je bila zgrajena leta 1972, kasneje je bila delno obnovljena.

Po zaključku četrtega razreda nadaljujejo učenci šolanje na matični šoli v Staršah.