Šola Marjeta, podružnica Osnovne šole Starše, zajema vasi Prepolje, Trniče, Marjeta in Brunšvik. Stoji v Marjeti 3 b na Dravskem polju. Iz smeri Prepolj jo najdete na začetku vasi desno, v neposredni bližini vrtca Pikapolonica. Od matične šole v Staršah je oddaljena 3,5 km; prečkate kanal HE Zlatoličje in avtocesto.

Šolska stavba ima 4 večje učilnice in manjši prostor (nekdanji prostor za knjižnico in računalniško učilnico), ki je že drugo leto namenjen pouku. (V eni od večjih učilnic zaradi prostorske stiske v sosednjem vrtcu namreč gostimo oddelek iz vrtca.)

Tudi zbornica in jedilnica sta majhni – slednja sprejme samo dva razreda učencev, zato učenci jedo v dveh časovnih terminih. Kuhinja je razdelilna. Kabinetov šola nima; na voljo so še manjši prostor za čistila in sanitarije. Obstoječa šola je bila zgrajena leta 1972, kasneje je bila delno obnovljena.

Po zaključku četrtega razreda nadaljujejo učenci šolanje na matični šoli v Staršah.

V jeseni 2021 smo pričeli z gradnjo nove stavbe, ki naj bi bila dokončana do 1. septembra 2022.

 

Dostopnost