Program dela v šoli

6.00 – 8.00 JV – jutranje varstvo;

7.30 – 8.15 jutranja ura (interesne dejavnosti, učna pomoč, individualna pomoč);

8.20 – 12.05 oz. 12.55 pouk;

7.10 – 7.25 zajtrk;

9.05 – 9.25 malica 1. in 2. razred; 3. in 4. razred v tem času v pon., sre. in pet. rekreativni odmor, tor. učna pomoč;

10.10 – 10.30 malica 3. in 4. razred; 1. in 2. razred v tem času rekreativni odmor, čet. učna pomoč;

12.05 kosilo 1. in 2. razred; 12.55 kosilo 3. in 4. razred;

OPB, interesne dejavnosti, RaP, učna pomoč, individualna pomoč za 1. in 2. razred od 12.05 do 16.05;

OPB, interesne dejavnosti, RaP, učna pomoč, individualna pomoč za 3. in 4. razred od 12.55 do 16.05.