Program dela v šoli

6.00 – 8.00 JV – jutranje varstvo;

7.30 – 8.15 jutranja ura (interesne dejavnosti, DOP, DDP, individualna pomoč …);

8.20 – 11.45 oz. 12.35 pouk;

7.10 . 7.25 zajtrk; 9.05 do 9.20 malica,

11.45 kosilo za 1. in 2. razred; 12.35 kosilo za 3. in 4. razred;

OPB, interesne dejavnosti, DOP, DDP, individualna pomoč za 1. in 2. razred od 11.45 do 16.00;

OPB, interesne dejavnosti, DOP, DDP, individualna pomoč za 3. in 4. razred od 12.35 do 16.00.