Skoči na glavno vsebino

Otroci bodo lahko med poletnimi počitnicami v okviru ZPM letovali v Poreču in na Pohorju, v okviru RK pa v Punatu.

Zdravstveno letovanje otrok bo potekalo v Poreču, Punatu in na Pohorju. Starši otrok, ki pogosto obolevajo ali imajo določene zdravstvene indikacije, se čim prej oglasite pri otrokovem osebnem zdravniku. Zdravnik lahko na zdravstveno letovanje napoti otroke, za katere presodi, da jim glede na zdravstveno stanje to pripada.

Občina Starše bo regresirala letovanje.

Za uveljavljanje regresiranega plačila (subvencionirano letovanje) je potrebno priložiti kopijo veljavne odločbe o odmeri otroškega dodatka.

 

Novost v tem letu:  

Prijave bo ZPM začela zbirati v ponedeljek, 13. 5. 2024, preko spletne aplikacije, ki bo objavljena na njihovi spletni strani – www.zpm-mb.si

Napotki in informacije za prijavo na letovanje:

➡️ https://zpm-mb.si/novice-dogodki/napotki-in-informacije-za-prijavo-na-letovanje-na-dmz-pohorje-in-virc-porec-2024/

 

Prijavnico z odločbo o otroškem dodatku je potrebno prinesti tudi na OŠ Starše (pedagoginji), če želite, da ima otrok subvencionirano letovanje.

Prijavnico za letovanje v Punatu lahko otroci dobijo v šoli ali na spletni strani: http:/punat.si/Prijava

Rok za oddajo prijav na šoli je do 24. 5. 2024.

 

V primeru nejasnosti oziroma pomoči pri izpolnjevanju prijavnic se lahko obrnete na pedagoginjo Marijo Bednjanič (02 686 48 59).

Prilagajanje dostopnosti spletišča