Skoči na glavno vsebino

NOVA ŠOLA MARJETA – naš otrok raste in se razvija

Vedno je lepo pogledati k sosedom, še posebej, ko morda gradijo hišo. Spremljaš vsak korak dogajanja in si nevede priča nastajanju novega doma. Če si pozitivno naravnan, jim seveda kar najbolj privoščiš, da bodo nekoč imeli novo in lepo domovanje. Obenem  jih razumeš, da je za ta cilj potrebno veliko odrekanj na drugih področjih. Se pa ti morda ob tem hote ali nehote zbudijo drugačna čustva oz. občutki, povezani z mislijo: »Joj, ko bi tudi sam počel kaj takega.«

Če pa pri sosedih gradijo stavbo, s katero si ali še boš neposredno delovno povezan, pa nanjo skupaj s sodelavci, učenci in starši čakaš že leta, je slika drugačna. Vesel si vsakega delovnega trenutka, ne moti te ropotanje strojev, celo prija, saj veš, kaj bo sledilo temu. Še posebej pa si ponosen, ko izveš, da so delavci na gradbišču vestni, da jih predpostavljeni cenijo in lepo ravnajo z njimi, navsezadnje – ponosen si tudi, da je imel investitor srečno roko pri izbiri podjetja.

Prav gotovo ste uganili, izdaja pa že naslov, da bo govora o naši novi šoli »Marjetici«, uradno Podružnični osnovni šoli Marjeta, tj. podružnici OŠ Starše. Leta smo čakali nanjo. Sedaj resnično lepo in hitro raste ter se razvija pred našimi očmi.

Z namenom, da o dogajanju oz. gradnji izvem čim več in iz prve roke, sem se napotila kar na obisk k našim novim sosedom – iz stare POŠ Marjeta v Marjeti na Dravskem polju na dvorišče novo nastajajoče šole. Prijazno sta me sprejela vodja del Matej Babič, dipl. inž. gradb., k nam dnevno prihaja iz Ljutomera, in gradbeni delovodja Aleš Vogrin, ki se dnevno k nam pripelje iz Celja. No, malo smo se že poznali, saj sem že nekajkrat s fotoaparatom beležila utrinke gradnje – od oktobra lani do danes, zato je tudi pogovor lepo stekel.

Kaj sodi v dela in naloge, ki jih opravljata naša sogovornika? Zelo pester nabor jih je in nosijo veliko odgovornost, lahko sedaj rečem sama, potem ko sem dobila obširen odgovor na zastavljeno vprašanje. Pa naj ga zaupam tudi vam.

Vodja del Matej Babič je odgovoren za pripravo tehničnega, finančnega in časovnega plana izgradnje objekta, v skladu s projektno dokumentacijo, standardi gradbene stroke ter gradbeno pogodbo. Tudi za organiziranje vseh potrebnih virov za izvedbo projekta, vodenje projekta in sprejemanje vseh ukrepov za doseganje s planom določenih tehničnih, finančnih in časovnih ciljev ter koordiniranje posameznih podizvajalcev. Odgovoren je za sprotno ugotavljanje in spremljanje kvalitete izvedbe, sodelovanje pri usklajevanju tehničnih rešitev, detajlov izvedbe projekta, priprave strokovno-tehničnih in komercialnih zahtev, potrebnih za oblikovanje povpraševanja po obrtniško-inštalaterskih in zaključnih delih. Tudi za pripravo vse potrebne dokumentacije ob zaključevanju projekta za pridobitev uporabnega dovoljenja, pripravo obračuna mesečne situacije, sodelovanje z nadzornikom projekta glede potrditve obračuna. Odgovoren je tudi za pravočasno naročanje vseh potrebnih materialov za nemoteno izvedbo projekta, pripravo finančnih analiz za potrebe sprotnega spremljanja projekta in za ostala dela po navodilih nadrejenega.

V stiku s celotnim dogajanjem je vodja torej od začetka del in do takrat, ko bo šola prejela uporabno dovoljenje, predvidoma konec avgusta.

Vodja del na gradbišču ves čas sodeluje z gradbenim delovodjem Alešem Vogrinom, ki skrbi, da delo poteka v določenih terminih, in še predvsem, da je kvalitetno opravljeno. Delovodja tudi razporeja delo in poskrbi za varnost na gradbišču.

Najprej me je seveda zanimalo kaj o podjetju, ki je bilo izbrano za gradnjo.

Podjetje je GIC Gradnje, s sedežem na Sv. Florijanu 120, v občini Rogaška Slatina. Zaposluje okoli 150 ljudi v več skupinah (prav njihova hčerinska firma IPI je pred časom obnavljala most v Zlatoličju). Podjetje je družinska firma in obstaja že 32 let. Lastnik oz. direktor podjetja je Ivan Cajzek. Sedaj je pomočnik direktorja – prokurist tudi že njegov sin Rok Cajzek.

Kdo je pripravil načrt za šolo in telovadnico? Načrt je domena TMD Invest d. o. o, Prešernova ul. 30, Ptuj.

Kdaj je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje? Prvo je bilo 12. 2. 2019, dopolnitev 23. 2. 2021. Potem je dal investitor razpis za izvajalca, po izbiri je bil potreben še čas za pritožbe. Dela na gradbišču v Marjeti – za investitorja Občino Starše – so se začela konec septembra oz. na začetku oktobra 2021. Predvideni zaključek gradnje z uporabnim dovoljenjem pa je 31. 8. 2022.

Pa preberimo še naslednje zanimive podatke o šoli, ki sta nam jih zaupala sogovornika.

V sklopu izgradnje bo zgrajena nova šola, telovadnica in urejena vsa potrebna infrastruktura. Meseca maja je predvidena rušitev obstoječe šole, skupaj s kulturnim domom.

Nova osnovna šola bo imela podkleten del v velikosti 837,65 m2 , v katerega sodi tudi nova telovadnica. Celoten podkleten del je izveden kot AB konstrukcija. Pritlični del šole bo v velikosti 967,50 m2 in bo izveden delno kot AB konstrukcija ter delno kot klasična opečna gradnja.

Streha telovadnice bo lesene izvedbe, vertikalne nosilne konstrukcije bodo armiranobetonske stene. Streha šole bo izvedena kot klasično leseno ostrešje. Na njej bo fotovoltaična elektrarna skupne moči 86,02 kW.

Ogrevanje bo izvedeno bivalentno v kombinaciji s toplotno črpalko in plinsko pečjo iz obstoječe kotlovnice. Bo v kombinaciji s talnim gretjem in VRF sistemom, hlajenje objekta pa bo izvedeno v kombinaciji VRF sistema in prezračevanja. Talno ogrevanje bo predvideno v vseh prostorih šole: hodnikih, garderobah, učilnicah, sanitarnih blokih in prostorih za učitelje ter v vseh ostalih pomožnih prostorih, kjer je ogrevanje potrebno.

Predviden objekt bo imel na razpolago interno asfaltno pot na severni strani objekta, vključno z internimi tlakovanimi potmi. Vse interne poti bodo namenjene mirujočemu prometu.

Zunanje površine, namenjene učencem načrtovane POŠ, bodo zaradi specifike urejevalnega območja tako razdeljene na dva dela.

Vzhodno je načrtovan glavni – primarni del šolskega dvorišča s površinami, namenjenimi športu, rekreaciji in aktivnemu preživljanju prostega časa.

Drugi del šolskega dvorišča – ob telovadnici je načrtovan predvsem kot zunanje zelene površine šole.

Objekt novo zgrajene šole Marjeta je definiran kot stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, minimalno potrebno količino energije za delovanje ter visokim deležem obnovljive energije za zagotavljanje potrebne količine energije. Tako je objekt opredeljen kot skoraj nič energijski objekt.

Kateri profili delavcev so sedaj na gradbišču? V tej fazi (pogovor je potekal 22. 2. 2022) delajo železokrivci, tesarji, zidarji, potem pridejo še obrtniška dela, kjer bodo delali strojni in elektro inštalaterji, slikopleskarji, izvajalci strojnih ometov, suhomontažna dela, krovci, keramičarji in še kdo. Torej vsi, ki so potrebni do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Trenutno se izvajajo zidarska in tesarsko opažerska dela v pritličju, sledijo pa elektro in strojne inštalacije.

Oba sogovornika sta zadovoljna s potekom del. Povedala sta, da je pri takem delu zelo pomemben kolektivni duh, torej dober odnos z zaposlenimi. »Prav je, da se zaposleni ob delu počutijo pripadno, da smo vodilni spoštljivi do njih, moraš jih znat pohvalit in jim biti vzgled,« sta še ob koncu povedala naša sogovornika. Dodala pa sta še, da zelo lepo sodelujeta tudi z nadzorniki in investitorjem Občino Starše.
Pri vsaki gradnji svoje delo opravljajo seveda tudi nadzorniki, ki jih izbere investitor, pri nas je to Občina Starše. Podatke o nadzoru nam je zaupal Ladislav Selinšek, dipl. inž. grad., domačin iz Starš, ki je vodja nadzora in nadzornik gradbenih del. Povedal je, da je nadzornik nad izvedbo elektro inštalacij Ivan Stepišnik, inž. el., prav tako iz Starš, nadzornik nad izvedbo strojnih inštalacij pa Matej Donaj, dipl. inž. str., doma iz Rač.

Naloge nadzora so kontrola nad gradnjo, torej izvedbo del, kontrola ustreznosti vgrajenih materialov in doseganja terminskega plana, koordinacija med naročnikom, projektantom in izvajalcem, kontrola obračuna izvedenih del, vodenje in koordiniranje rednih tedenskih koordinacij, ob koncu gradnje pa skupaj z izvajalcem priprava dokumentacije in objekta za izvedbo tehničnega pregleda in predaja objekta naročniku.

O poteku gradnje nam je Ladislav Selinšek zaupal naslednje. Dela potekajo kontinuirano in znotraj potrjenega terminskega plana. Odnos z izvajalcem je na visokem nivoju, vsa dosedanja dela pa so opravljena strokovno in korektno. Kakršne koli nejasnosti so bile do sedaj vnaprej in pravočasno usklajene na rednih tedenskih koordinacijah, po potrebi tudi vmes.

Zaupal nam je še, da imajo ob nadzornikih na projektu še koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, to je Franc Stopajnik, iz Strmca pri Leskovcu, ki skrbi za spoštovanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu.

Ekipa za spremljanje gradnje je torej precej velika: naročnik, projektant, koordinator za VZD, vodja del, delovodja in nadzorniki – na tedenskih koordinacijah je po navadi prisotnih 7 do 10 oseb.

Pa smo bogatejši za kar nekaj informacij, ki so nam jih skrbno zaupali naši trije sogovorniki. Sedaj je slika gradnje jasnejša, in že si lažje predstavljamo, kako bo na pragu novega šolskega leta izgledala naša težko pričakovana nova »Marjetica«. Pod svoje okrilje bo takrat sprejela približno 65 učencev, ki ji že kličejo: »Dobrodošla med nami! Imeli te bomo radi in skrbno čuvali vse tvoje imetje!«

Gospodje Matej Babič, Aleš Vogrin in Ladislav Selinšek, iskrena hvala, da ste si vzeli čas in nam predstavili potek del na gradbišču v Marjeti. Delovni kolektiv OŠ Starše in POŠ Marjeta, učenci in starši ter občani in zaposleni na občini vam želimo tekoče delo, brez kakršnih koli zapletov – vse do zastavljenega cilja, rojstva nove moderne »Marjetice«.

 

Daša JAKOL, vodja podružnice

Prilagajanje dostopnosti spletišča