Skoči na glavno vsebino

Otroci bodo lahko med poletnimi počitnicami v okviru ZPM letovali v Poreču in na Pohorju, v okviru RK pa v Punatu.

Zdravstveno letovanje otrok bo potekalo v Poreču, Punatu in na Pohorju. Starši otrok, ki pogosto obolevajo ali imajo določene zdravstvene indikacije, se čim prej oglasite pri otrokovem osebnem zdravniku. Zdravnik lahko na zdravstveno letovanje napoti otroke, za katere presodi, da jim glede na zdravstveno stanje to pripada.

Občina Starše bo regresirala letovanje.

Za uveljavljanje regresiranega plačila (subvencionirano letovanje) je potrebno priložiti:

  • kopijo veljavne odločbe o odmeri otroškega dodatka
  • ali kopijo odločbe o odmeri dohodnine za leto 2020

Prijavnico lahko otrok dobi v šoli pri pedagoginji ali si jo natisne s spletni strani punat.si  oziroma ZPM Maribor.

Rok za oddajo prijav na šoli je do 14. 5. 2021.

Prilagajanje dostopnosti spletišča