Skoči na glavno vsebino

Jesen je pred vrati, kar nakazujejo sveža jutra in vedno hitrejša mrak in tema. Čeprav je uradno še poletje, tudi pričetek novega šolskega leta napoveduje bližajočo se spremembo letnega časa.

Nekaj dni pouka je opravljenih in 5. 9. 2019 smo izvedli prvi roditeljski sestanek za starše vseh naših učencev. V prvem delu, ki je bil za vse skupni, je staršem spregovoril ravnatelj Franc Kekec in jih s svežimi informacijami popeljal v novo šolsko leto.

Seznanil jih je z novostmi: z letošnjim šolskim koledarjem in prednostnimi cilji: formativno spremljanje – zbiranje dokazov o učenju, računalniško opismenjevanje učencev, motivacija za branje; vzgojno področje: strpnost in spoštovanje med učenci, učenci in učitelji, učenci in ostalimi zaposlenimi na šoli ter starši. Spregovoril je še o letošnjih osrednjih projektih (Erasmus, formativno spremljanje, razširjeni program dejavnosti), šoli v naravi, organizaciji plavalnega tečaja, nadstandardnem programu, ki ga za naše učence plača občina, govorilnih urah, starševskem večeru – zanj bodo vsebino izbrali starši sami.

Starše je povabil k dobremu sodelovanju in jim v primeru kakršnih koli pritožb nakazal pot reševanja od razrednika navzgor in ne obratno. Glede ustnega ocenjevanja je starše spomnil, da je le-to nenapovedano, razen za učence, ki imajo drugače navedeno v individualiziranih programih.

V točki razno je povedal o ceni malice (zajtrk 0,45 evra, malica 0,80 evra, kosilo 1,45 evra), pridobitvi nove vozne karte zaradi izgube, za učence priporočal samo eno dodatno popoldansko dejavnost, nakazal, kako graditi samostojnost pri otroku, kako z vzorom spodbujati gibanje otrok, kako zmanjšati uporabo e-naprav – ekranov, saj pretirana uporaba škoduje. Poudaril je pomen pogovorov o šoli doma in napovedal bližajoči se športni dan – v primeru jutranjega dežja bo imel 4. razred pouk. Spregovoril je še o problematiki gradnje nove marješke šole in starše povabil na sestanek sveta staršev, ki bo 23. 9. 2019 v Staršah.

V drugem delu so sestanek nadaljevale razredničarke in staršem podale potrebne informacije, dobrodošle za uspešno delo njihovega otroka skozi celotno šolsko leto, in tiste, ki pripomorejo h krepitvi dobrih odnosov med vsemi tremi udeleženci – učenci, starši in učitelji.

Prilagajanje dostopnosti spletišča