Spoštovani učenci in starši!

Vlada RS je v petek, 18. 12. 2020, sprejela odločitev podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.

Tako bo do 25. 12. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence še naprej potekalo na daljavo.

Vrtci še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Okrožnica prinaša tudi informacije o pogojih, na podlagi katerih se bodo na področju vzgoje in izobraževanja ter športnih dejavnosti ukrepi sproščali po 3 fazah. Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov po fazah se bo spremljalo na dnevni ravni. Ko bodo kriteriji doseženi, bodo predvideni ukrepi posamezne faze stopili v veljavo drugi naslednji dan po ugotovitvi.

Šola skupaj z Občino Starše v času pouka na daljavo zagotovlja topli obrok vsem tistim učencem in dijakom Občine Starše, ki prejemajo v šoli, katero obiskujejo, subvencionirano kosilo.

Ravnatelj, Franc Kekec