Spoštovani starši!

Z okrožnico o »Okvirnem načrtu sproščanja omejitvenih ukrepov« ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec Lipicer, z dnem 5. 5. 2020, se z 18. majem ponovno odpirajo vrata vrtcev in osnovnih šol.

V načrtu je opredeljeno, da bodo z izobraževanjem s tem datumom v osnovnih šolah pričeli učenci prvega triletja (1., 2. in 3. razred).

S 25. majem 2020 je predvideno vključevanje učenk in učencev 9. razredov, s tem dnem pa se bo zagotovila tudi organizacija dejavnosti za otroke z učnimi težavami od 4. do 8. razreda.

Obiskovanje otrok osnovne šole je obvezno, o vpisu otrok v vrtec pa odločijo straši. Pred vpisom otroka v šolo ali vrtec je potrebno upoštevati priporočila ter omejitve obiskovanja šole ali vrtca (povezava).

VSI UČENCI V ŠOLO!

Na podlagi sklepa vlade RS o sproščanju omejitvenih ukrepov in sklepa MIZŠ, bomo v ponedeljek, 1. 6. 2020,  začeli z izvajanjem pouka in razširjenega programa tudi v 4. in 5. razredih, v sredo, 3. 6. 2020, pa bodo pričeli pouk tudi 6., 7. in 8. razredi. Učenci naj prinesejo podpisane “Izjave staršev” prvi dan pouka v šolo in ga oddajo razredniku.

Pouk bo vse čas potekal v matičnih učilnicah.

Za učence bomo organizirali zajtrk, malico in kosilo v skladu s prijavami, ki ste jih podali meseca septembra, za 9. razred ostanejo prijave kot so bile v tem zadnjem tednu. Morebitno spremembo – odjavo/prijavo prehrane, sporočite na e-naslov: os-starse@guest.arnes.si do ponedeljka, 1. 6. 2020, do 9.00.

Dokumenti (Izjava staršev, Prijavnica …) se nahajajo na spletni strani šole na področju Dokumenti/Covid-19.

Dopis za starše in razpored “matičnih” učilnic za učence I. VIO (Dokumenti/Covid-19).