Govorilne ure na POŠ Marjeta v š. l. 2019/20

Govorilne ure so za starše učencev POŠ Marjeta enkrat mesečno.

Dopoldanske govorilne ure se prvi teden v mesecu izvajajo po naslednjem razporedu:

  •  1. B  Klavdija Topolinjak, Jernej Šenk: sreda, 11.20 – 12.05
  •  2. B  Maja Žnidarič: ponedeljek, 8. 20 – 9.05
  •  3. B  Daniela Šabeder: sreda, 10.30 – 11.15
  •  4. B Daša Jakol: četrtek, 7.30 – 8.15
  • Klavdija Hrenko Podergajs: po dogovoru na klavdija.hrenko-podergajs@guest.arnes.si
  • Tea Golob, angleščina: po predhodnem dogovoru pri razredniku.

Popoldanske govorilne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.30.

V času popoldanskih govorilnih ur sta staršem na voljo tudi učitelja OPB-ja.

Predvideni roditeljski sestanki na POŠ Marjeta v š. l. 2019/20

  1. Predstavitveni, informativni (5. sep. 2019 – vsi razredi; ravnatelj in razredničarke)
  2. Predstavitev koncepta nadarjenih učencev (april 2020 – 3.  razred; pedagoginja)
  3. Predstavitev dela skozi šolsko leto (junij 2020 – učitelji)
  4. Predstavitev dela v 1. razredu (junij 2020 – za starše šolskih novincev; razredničarka, pedagoginja, učiteljica JV in OPB)

Starševski večer

1. Tema po predlogu staršev (nov. 2019)